Добро пожаловать на наш новый сайт

« Вернуться на главную   >>   Авторская страница   >>   Новости

Dievišķā Mīlestība (3)

02.05.2007, Илехия

Sveicinu visus tos, kas patreiz lasa šo vēstījumu.


Es esmu Kungs Maitreija un šodien ar mani kopā ir Dievišķā Mīlestības Liesma.


Jūs tik daudz un dažreiz ļoti plaši prātojiet par Mīlestību, ka vēlos šodien dot vēl kādu novēlējumu tiem, kas iet Gaismas Ceļu. Šodienas saruna būs tieši par Mīlestību. Tā tiešām ir brīnumaina liesma – Dievišķās Mīlestības Liesma. Neatkārtošu šeit to, kas iepriekš pateikts ar citu vēstnešu palīdzību. Gribu vien dot nelielas rekomendācijas, kā ikdienas dzīvē jūs varat izmantot Dievišķo Mīlestību.


Daudzus Mīlestības Liesmas aspektus cilvēki izmanto uz Zemes. Jūs paši viegli tos varat uzskaitīt. Kalpodami Gaismai, jūs visu savu dzīvi balstiet tieši uz Mīlestības Liesmas spēku. Jūs sūtiet to visai planētai, jūs dziediniet aizgājušo gadsimtu traumas. Tas tiešām ir jūsu uzdevums. Bet kā gan jūs, kā sociālas būtnes, dāvājiet šo Mīlestības Liesmu apkārtējiem cilvēkiem? Ne jau kādiem iedomātiem tālu zemju iemītniekiem, kam nepieciešama jūsu palīdzība, bet pavisam reāliem cilvēkiem, ko satiekat kāpņu telpā, uz ielas un veikalā. Jūsu darbs taču neaprobežojas vienīgi ar meditācijām un sazināšanos citās dimensijās. Jūs taču darbojaties arī savā fiziskajā ķermenī. Un tieši šeit tad arī daudziem Gaismas darbiniekiem sanāk, viņuprāt, neliela neatbilstība! Bet mūsu skatījumā – tas ir milzīgs bezdibenis, ko paši sev esat izrakuši un tagad neatlaidīgi cenšaties to pārvarēt. Mani mīļi, pienācis laiks padomāt par to! Jūsu vibrācijas nespēs paaugstināties līdz tam brīdim, kamēr nebūsiet uzcēluši izturīgu savas Dvēseles Tiltu, pa kuru visa jūsu lieliskā būtība izstaros no jums mirdzošu Gaismu.


Kā lai uzbūvē šo tiltu? Daudzi jau to ir izdarījuši un turpina savu būtību apliecināt attiecībās ar apkārtējo pasauli, vairojot Mīlestību ar katru savu elpas vilcienu, ar katru izteiktu vārdu, ar katru savu acu skatienu. Tiesa, līdz ar vibrāciju paaugstināšanos, kā jūs paši esat vēlējušies, parādās arvien jauni robi jūsu iekšējās Gaismas celtnē, kas parādās bez vilcināšanās vienkāršu cilvēcisku emociju un sajūtu veidā.Tur var būt gan nogurums, gan aizkaitināmība, gan neticība sev un saviem spēkiem, gan raudulība, gan vientulības sajūta, bet pats galvenais -  daudzi, kas nes Gaismu un Mīlestību, cenšas atšķirt sevi no apkārtējās pasaules. Viņi it kā sadala pasauli SAVĀ – tajā, kurā viņiem ir ērti un patīkami, kur viņi ir gaidīti un atzīti, un PĀRĒJĀ – tajā, kur visi dubļi, sāpes un ciešanas ir redzamas un viņiem labi sajūtamas. Cik gan ilgi vēl jūs turpināsiet to uzskatīt par normu? Jaunajās enerģijās VISS IR VIENOTS. Tas, ka esat izvēlējušies iemiesoties cilvēka ķermenī un piepildīt tajā savu Gribu, uzliek jums atbildību, kuru jūs nevarat ignorēt, lidinādamies tālu aiz mākoņiem. Jūs šeit esat nākuši, lai iemiesotos cilvēka veidolā un dāvātu trīsdimensiju telpai Mājas enerģijas caur savu ķermeni. Mēs jau vairākkārt esam devuši norādījumus par šo tēmu. Bet viņi joprojām gūst atsaucību vienīgi „rūdītu” Gaismas darbinieku vidū.


Tad nu uzņemieties, mani mīļi, atbildību un uzbūvējiet savas Dvēseles Tiltu no Mājām uz trīsdimensiju realitāti. Lai visa mūsu mīlestība un atzinība jums, visa mūsu palīdzība un atbalsts traucas pa šo Dievišķās Mīlestības Tiltu uz fizisko pasauli, uz to, kuru ik dienas min jūsu kājas, un nokļūst pie tiem cilvēkiem, kam tas būtu visvairāk nepieciešams. Vai domājiet, ka skaļa pulcēšanās zem jūsu logiem un kaimiņu ķildas, ko dzirdat vakaros, pavisam nejauši iekļuvuši jūsu dzīvē? Protams, ka nē. Jūs taču paši daudzreiz sev atkārtojiet, ka „līdzīgs piesaista līdzīgu”. Tātad jūsos vēl sēž zemo vibrāciju daļiņas, kuras jūs vēl neesat paguvuši transformēt un ieģērbt rožu krāsas Dievišķās Mīlestības Liesmā. Tas nav pārmetums, mīļotie, tas vienkārši ir piedāvājums tālākajai virzībai. Jūs varat iet savu ceļu, bet agrāk, vai vēlāk tik un tā nonāksiet pie domas, ka jūsu fiziskā realitāte vistiešākajā veidā atspoguļo jūsu iekšējo būtību. Ir tiesa, ka fiziskā pasaule nemainās tik strauji, kā jums to gribētos. Bet, ja atskatīsieties, tad pamanīsiet, ka šīs izmaiņas jūsu ikdienas dzīvē ir vienkārši „zibenīgas”. Tāda ir jūsu laika un telpas uztveres īpatnība, ka viss, kas radīts garīgajā plānā, jums šķiet tāls, bet tiklīdz tas ir materializējies, tā jums liekas, ka viss noticis tik strauji, ka vēl joprojām nespējat atjēgties. Būtu labi, ja jūs tomēr uzskatītu par ievērības cienīgu visu šo plašo atkāpi un visiem labi zināmo patiesību atkārtojumu.


 


Šīsdienas vēstījums skar Dievišķās Mīlestības iedzīvināšanu trīsdimensiju realitātē. Uz to mēs neatlaidīgi ejam. Tad atļaujiet pajautāt, kā jūs izturaties pret netīru dzērāju, kas nokritis pie veikala stūra? Vai varbūt – kā jūs izturaties pret pārdevēju, kas visu laiku koķetē ar vīriešiem? Vai varbūt – kā jūs izturaties pret vecenīti, kas rakņājas atkritumu konteinerā? Un kā ar iereibušu jauniešu bariņu, kas sarīko kautiņu tieši zem jūsu logiem? Tie visi ir reāli cilvēki, ar kuriem jums nākas satikties gandrīz katru dienu. Kādas jūtas šie cilvēki izraisa jūsos? Riebumu, kaunu, sašutumu, nicinājumu, vilšanos, žēlumu? Un vēl viens jautājums – vai šīs jūtas nāk no jūsu iekšējās būtības, vai jūs kārtējo reizi esat „aizņēmušies” tās no apkārtējiem? Tik tiešām interesanti! Vai jūs spējat sūtīt Dievišķo mīlestību katram ikdienā satiktam cilvēkam, kas neizrāda pat mazāko garīguma pazīmi? Sarežģīti? Bet varbūt kādam tas ir tik pierasti, ka tamlīdzīgi cilvēki vispār nepiesaista viņa apziņas uzmanību. Tiešām, viegli ir sūtīt mīlestību tiem, kas cieš no slimībām. Bet vai tā no tiesas ir Mīlestība? Un ja nu tas ir žēlums? Vai jūtat, kur slēpjas atšķirība starp žēlumu un Mīlestību? Dievišķā Mīlestība nav saistīta ar žēlumu.


 


Dievišķā Mīlestība saistās ar Visa Pastāvošā līdztiesības un vienotības jūtām Gara līmenī. Kā jums patiktos sajust sevi līdzvērtīgu „bomzim” un vienlaicīgi līdzvērtīgu ar Satja Sai Babu un Kristu? To nevajadzētu uztvert aizspriedumaini, ja Diženais Gars, daļa no kura, iespējams, ir iemiesojusies arī jūsu Dvēselē, izvēlējies apgūt netīra klaidoņa pieredzi. Jūtat, uz ko virzās saruna? Savās domās jūs taču to labi zināt, bet jūtu līmenī nevarat pieņemt! Savā Garā jūs visi esat vienoti gan ar trokšņojošiem kaimiņiem, gan ar pļēguru, gan ar tuvākā veikala pārdevēju, gan ar Jaunavu Mariju, gan ar Augstdzimušiem Valdniekiem. Kā jūsu apziņa sasaista šīs divas dualitātes puses vienotā pasaules redzējumā – Dievišķajā Plānā? Kā jūsu garīgie ķermeņi uztver šādu Visa Pastāvošā redzējumu? Un kā pret to izturas fiziskais ķermenis? Vai viņam ir patīkami un ērti?


 


 


Un kādā stāvoklī atrodas jūsu pašnovērtējums? Vai esat gatavi atzīt sevi par vienlīdzīgiem Augstdzimušajiem Valdniekiem, atzīt sevi par tik pat diženiem un viediem? Jeb vai tas jums liekas pārlieku augstu un jūs atradīsiet sevī milzums daudz nepilnību, tādējādi izjūtot sevi kā zemāku būtni par mums. Vai esat padomājuši par to, ka visi cilvēki, tāpat, kā jūs ir nākuši uz šo pasauli pārejas laikā, liktenīgā laikā? Viņi ir nākuši šurp, skaidri apzinoties savu soli. Viņi ir noslēguši ar jums līgumus, un izpilda tos no visas sirds. Viņi rāda jums jūsu pašu vājās puses, kas būtu pelnījušas jūsu rūpīgu uzmanību. Kā gan jūs būtu spējuši aplūkot sevi visu no dažādām pusēm, ja nebūtu nākušas šīs Dižās Dvēseles un neparādītu jums jūsu šaurās vietas garīgajā jomā?


Jeb vai jūs domājāt, ka viss sāksies un beigsies ar garīgās literatūras lasīšanu un meditācijām par Zemes dziedināšanu? Ļoti daudzas Dvēseles, zinādamas par savu karmisko nastu, nākušas to izpirkt tieši un tikai ar to, ka palīdz jums – vecajām Dvēselēm, Meistariem, Skolotājiem-Audzinātājiem, kas pamodušies,- cienīgi iziet tapšanas un veidošanās posmu. Viņi cer, ka jūs, kas esat ar lielāku iemiesošanās pieredzi un ar vieglāku karmas nastu, spēsiet izdarīt milzīgo lēcienu (kvantu teorijas izpratnē) savā apziņā, tuvināsiet Kristus ienākšanu sevī. Un ar to jūs būsiet palīdzējuši viņiem sekot jūsu piemēram. Iespējams, ka tas nenotiks šajā dzīvē, iespējams, ka viņiem būs nepieciešams iziet vēl daudzas dzīves, lai apzināti izvēlētos augšāmcelšanos savā ķermenī. Bet viņu Dvēseles būs pieredzējušas dzīvu Dievišķās Mīlestības piemēru, kas izveidots no miesas un asinīm. Un tieši jūs, kas sevi sauc par Gaismas darbiniekiem, kas vēl šaubās par izvēlētā ceļa pareizību un nomokās šīs šaubas pārvarot, daudzās acīs esat tieši šāds piemērs.


 


Lūk, kur jums tika parādīta bezgalīgi skaistās un dievišķīgi daiļās Mīlestības Liesmas vēl viena šķautne! Esmu pārliecināts, ka daudziem šis mans vēstījums palīdzēs ar citām acīm paskatīties uz sevi un uz apkārtējo realitāti. Palīdzēs pārdomāt savu attieksmi pret sevi pašu; palīdzēs uzcelt un nostiprināt to jūsu Dvēseles tiltu, kurš izstaros Dievišķās Mīlestības gaismu uz visu šo planētu.


 


Un vēl kas. Esmu aizskāris šeit jautājumu par daudzu Gaismas darbinieku ārkārtīgo jūtīgumu pret ielaistām, svešām zemo vibrāciju enerģijām. Es neatlaidīgi vēršos pie jums, mani mīļie brāļi un māsas! Mācieties un spējiet noteikt savas robežas, mācieties un spējiet sazemēties, mācieties un esiet par tīru Gaismas kanālu, nevis par izraktu zemo emociju bedri!
Parūpējieties par sevi šajā pasaulē, kurā jūs dzīvojiet! Lūdzu jūs, neuzskatiet to par kaut ko mazsvarīgāku, nekā Lemūrijas un Atlantīdas traumu transformācija. Mani mīļie! Daudzi no jums neatradīs nekā jauna šīsdienas vēstījumā. Un patiešām – tas tikai ir kārtējais novēlējums jūsu ceļam, ko vēlējos jums šodien dot. Jo, kamēr nebūsiet sapratuši sevi un savu patieso sūtību šajā pasaulē, šajā apkārtnē, kurā patreiz atrodaties, jūs nespēsiet radīt citu; jūs nespēsiet radīt savu realitāti augstākajās vibrācijās, kamēr nebūsiet attīrījuši sevi no iepriekšējo dzīvju radīto traumu atliekām. Šim mērķim eksistē daudzas metodes, ko dod Gaismas būtnes no visas Galaktikas. Bet jūs kavējaties tās pielietot sev, jeb arī uzskatiet, ka Zemes globālie mērogi ir daudz nozīmīgāki par jūsu konkrētā dzīvokļa, mājas un ielas (kur jūs dzīvojat savu dzīvi savā ķermenī) mērogiem. Esiet godīgi pret sevi, mani mīļie! Mēs esam jūsu palīgi un vienmēr esam jums blakus, vienmēr palīdzam jums, bet kaut ko jums tomēr jādara pašiem. Tieši tādēļ jūs esat šeit nākuši.


 


Šodien es esmu devis jums vēl vienu pielietošanas veidu Dievišķās Mīlestības Liesmai, kuru nesat savās sirdīs. Tad novēlu, lai tā uzzied kā smaržīgu rožu dārzs to ļaužu Dvēselēs, ko satiekat savā dzīves ceļā.


 


Ar jums biju es, kungs Maitreija, un Dievišķā Mīlestības liesma.


 


 

Вы должны быть авторизованным пользователем, чтобы оставлять комментарии.